Våre Kurs, din sikkerhet.Forside | Skriv ut

Våre kurs er basert på å tilfredstille alle myndighetskrav, og inneholder som minimum alle kvaliteter som tilsvarere våre konkurenters nivåer.

Våre instruktører har alle lang erfaring, og høy kompetanse.

Se våre kurs og produkter inn i ditt HMS system.

Nært samarbeid med våre samarbeidspartnere for oppdateringer av de totale kurs og produkter, gir våre kunder sikkerhet for våre tilbud.

Samarbeidet med bl.a Norsk Folkehjelp gir våre kunder også en rask og sikker leveranse av et stort produktutvalg

Ved å følge ovennevnte lenke til Norsk Folkehjelp vil du komme direkte til Nettbutikken for bestilling av produkter. Merk dine bestillinger med "O-S-L-O".

Hvorfor Hjertestarter kurs?

Norsk Folkehjelp er en av Norges største leverandør av førstehjelpsutstyr, undervisning og hjertestartere til næringslivet.

Norsk Folkehjelp har i en årrekke samarbeidet med Laerdal Medical på levering av hjertestartere og opplæringsmateriell. Høy kvalitet og kompetanse, samt ledende på forskning og utvikling gjorde Laerdal til en naturlig leverandør til Norsk Folkehjelp. 
Fakta om hjertestans:
Hjertestans rammer ca 1 av 1.000 utenfor sykehus hvert år.
- I Norge representerer dette ca 5.000 individer
- 75% av alle hjertestans er utenfor sykehus
- 20% uten noe forvarsel
- De fleste av disse vil dø før ambulansen ankommer
- Muligheten for overlevelse reduseres med 10% pr. minutt der inge ting gjøres
- 2 av 3 dødsfall på arbeidsplassen skyldes hjertestans.

Hjertestans rammer alle. Menn og kvinner, barn og voksne. Ofte ingen klare risikofaktorer, historie eller symptomer.  

Hjertets normale rytme opphører i 85% av tilfellene med plutselig hjertestans. I stedet for å slå rytmisk vibrerer hjertet, og pumpingen rundt i kroppen opphører. Den eneste behandlingen mot denne dødelige tilstanden er et elektrosjokk gjennom hjertet ved hjelp av en defibrillator.

For hvert minutt defibrilleringen forsinkes med, reduseres muligheten for å overleve med rundt 10%. De fleste mennesker her i landet lever og arbeider på steder der hjelpen er 6-8 minutter unna. Hvis vi legger til tiden det tar og varsle, starte hjerte-lungeredning, vurdere situasjonen og avgi elektrosjokket, er det lett å forstå at mange ikke overlever en hjertestans. Ved å ha en førstehjelps-defibrillator i nærheten kan mulighetene til å overleve økes med mer enn 50%.

Plutselig hjertestans kan ramme alle, hvor som helst, uansett alder og helt uten forvarsel. Det kan skje med arbeidskolleger, forretningsforbindelser, besøkende, venner og familie. Alle med mye å leve for.Plutselig hjertestans utenfor sykehus inntreffer årlig 1 av 1000 personer."Hjertestarter gir deg tryggheten i å vite at du redde liv selv før hjelp kommer på plass. Konstruert for bruk av alle, når som helst, hvor som helst"

Vi hjelper deg med å finne beste løsning for din bedrift.