Nyttig informasjon Forside | Skriv ut

Et foreløpig utvalg av våre samarbeidspartnere som er på mange og ulike nivåer. Oversikten gir også en oversikt over hvor vi har vår tilhørlighet via blant annet intern utdannelse for våre intruktører og foredragsholdere 

Vi velger å åpne dette nettstedet med de samarbeidspartnerne vi pr. d.d. har avtaler med, og nærliggende samarbeidpartnere vil bli presentert senere.

 Vi er alle instruktører utdannet innen for ledene organisasjoner for tilsvarende kursvirksomhet. Våre kurs er videreutviklet fra dette nivået basert på internasjonale tilknyttninger, basert på mange årlige erfaringer.
  

Vi samarbeide om:
Lover og regler.
Undervisning - undervisnings krav - dokumentasjoner - kursbevis.
Faglig innhold - utvikling.

Våre instruktører er utdannet innenfor det totale tilsvarende internasjonale miljø.

Dette også via ulike styreverv og administrative oppgaver i bl.a. ulike arbeids utvalg. Videre har alle våre instruktører komplett utdannelse og godkjennelser som tilfredsstiller de nødvendige myndighetskrav innenfor det enkelte type kurs nivå. Herunder for godkjennelse for gjennomføring av, og årlig (halvårlig) oppdatering av "lærekurs/hjerte lungeredning/badevakter/ etc. som også er myndighetskrav.

 

Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden.

Vi gratulerer Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden med mer enn 25 års aktiviteter.

Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden skal spre kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging, livredning og førstehjelp. Dette foregår gjennom kursvirksomhet, klubbaktiviteter, utdanning av instruktører, informasjon og annet forebyggende arbeid.

Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden gir tilbud til alle aldersgrupper, men med særlig fokus på å styrke barn og ungdomsarbeider innen det totale virksomhetsområde, som ervannaktiviteter.

Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden visjon er: "Alle innbyggere skal lære seg å svømme og kunne være istand til å berge seg selv og andre i vannmiljøer.

Delfin Svømme og Livredningsklubb, Nesodden har babysvømming, småbarnssvømming, nybegynnerkurs, svømmekurs og svømmetrening. På hjemmesidene vil du finne informasjon om kurs, oppstartstider og nyheter for kursdeltagelse og nye deltagere.

Ta også kontakt for andre "kundebaserte/spesial baserte vannaktivitetskurs, herunder førstehjelp/hjerte lungeredning/livredningskurs.

Våre erfarne instruktører innehar alle nødvendige sertifikat nivåer.

For mer info eller påmelding ta kontakt:  e-mail,  cecilie@delfinbarnesvømming.no

Tlf:  91 85 23 44

 

  

Søndre Follo Brannvesen

 
Søndre Follo Brannvesen IKS
er et interkommunalt selskap med ansvar for brannforebyggende arbeid, feiing og brann- og ulykkesberedskap i kommunene Frogn, Nesodden og Ås med til sammen ca. 50 000 innbyggere.

SFB flyttet i 2010 inn i ny hovedbrannstasjon på Korsegården i Ås kommune og har i tillegg en brannstasjon på Nesodden. Brannvesenet disponerer moderne lokaler og utstyr og har 35 heltidsansatte og 28 deltidsansatte.Søndre Follo Brannvesen, og Organisasjonen-Svømming- Livredning- Opplæring samarbeider bl.a om ulike kurstilbud, herunder:

  • Livredningsdagen på Steilene. Heldags kurs med emner:  Generell 1. hjelp-Hjerte Lungeredning-Hjertestarter-Drukning-Mann over bord-Redning-HMS.Kurset er basert på minimumskrav fra Norges Livredningsselskap, "krydret" med realiteter fra Redningsetater..
  • Kurser innenfor alle vannaktiviteter, tilpasset den enkelte bruker, firma/klbb/lag/foreninger/organisasjoner.   

Dette samarbeidet er inkl: Nesodden Kommune, Nesodden Pedagogiske Senter, Norsk Luftambulanse.

Påmelding via Nesodden Pedagogiske Senter

 

Logo Nesodden Pedagogiske senter

Samarbeidet og gjennomføring av kursvirksomhet/kurstilbud til skoleverket. Herunder bl.a. for personell med ansvar for svømme livrednings opplæring av elever. Barnehagepersonell med ansvar, for ekskursjoner og badeaktiviteter. Samarbeidet har utviklet kurs for 1.hjelp-hjerte lungeredning - hjertestarter maskiner - HMS motivasjon via etablerte sikkerhets systemer/rutiner og prosedyrer. 

Se (over) vedr. Livredningsdagen på Steilene. Heldags kurs med direkte påmelding til Nesodden Pedagogiske senter.

 

 Norges Idrettsforbund, via Akershus Idrettskrets

Vi samarbeider om:
Lover og regler.
Undervisning - undervisnings krav - dokumentasjoner - kursbevis.
Gjennomføring og tilbud av kurs til idrettskretsens medlemmer.
Videreutvikling og ønsket tilpassning av våre kurs.

Vi har i mange år samarbeidet med Norges Idrettsforbund og mange av deres særforbund. Via stedlig geografisk plassering er det Akershus Idrettskrets som er den naturlige samarbeidspartner for organisasjonen O-S-L-O. Våre kurs tilbud markedsføres bl.a. til klubber/foreninger/medlemmer av  Akershus Idrettskretts.


 Sunnås sykehus:

Vi samarbeider om:
Lover og regler.
Undervisning - undervisnings krav - dokumentasjoner - kursbevis.
Gjennomføring av kurs for badevakter etc..
Videreutvikling og ønsket tilpassning av våre kurs.
Utleie / leie av bassenger, via vår organisasjon "Leitagergruppen v/ Sunnås", og andre undervisnings fasiliteter.

 Vi har i mange år samarbeidet med Sunnås sykehus-Nesodden, og har fra 1989 fram til d.d. administrert utleie av Deres bassenger til ulike brukere for deres kursaktiviteter. Dette også i beste samarbeid med Nesodden kommune.  


Nesodden kommune:

Vi samarbeider om:
Lover og regler.
Undervisning - undervisnings krav - dokumentasjoner - kursbevis.
Gjennomføring av kurs for badevakter.
Gjennomføring av lærerkurs og barnehage ansatte.
Gjennomføring av kurs / aktiviteter og oppdaterings kurser, lag/foreninger.
Videreutvikling og ønsket tilpassning av våre kurs.Nesodden Pedagogiske Senter er en samarbeidspartner for kursgjennomføring og videreutvikling, spesielt mot skoleverket og barnehage ansatte med ansvar for vanntilvenning/HLR og pålagt svømmeopplæring innenfor skoleverket.

Nesodden Kommune i Akershus fylke, er organisasjonen O-S-L-O "hjemme-adresse". I dette vårt nærmiljø har vi som ledere, hatt et nært og godt samarbeidet med mange av kommunens representanter og politikere. Fra 1988 og fram til d.d. har dette samarbeidet hvert en avgjørende faktor for ivaretagelse/utvidelse av alle "bade og svømme aktiviteter" for brukere/klubber/foreninger/personer. Vår administrasjon av "folkebad" og ulike kursvirksomheter har ført til at vi stolt kan si at vi har tillit og gjennomfører alle nødvendige kursvirksomheter/oppgraderinger for bl.a. kommunens lærere og barnehage personell, der dette er et myndighets krav.


Logo Norsk Folkehjelp

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp består i gjennomføring av kursvirksomhet, og med forhandleravtale på produkter. Kontakt oss for tildeling av "tilbuds kode" før bestilling av produkter/tjenester via, nettbutikken.

 Fridykker organisasjonen AIDA:


AIDA is the Worldwide Federation
for breath-hold diving, established in 1992 which manages and oversees the recognition of records, organises competitions, and sets the standards for free dive education. Since 1993, AIDA International has officiated 204 Official World Records.

Organisasjonen O-S-L-O og dets ledere har i mange år hatt et etablert forhold som trenere/manager/coatch/mentor for ulike "dyp-fridykkere" internasjonalt og nasjonalt, tilknyttet denne organisasjonen.

Hovedinteressen har hvert å etablere praktiske sikkerhetssystemer, og teknikker via etablerte internasjonale fridykker utøvere.

Sent året 2008 ble det etablert norsk avdeling for fridykkerorganisasjonen AIDA, se: http://www.fridykking.net/

I samarbeid med ulike rekord innehavere/instruktører i de ulike grener innenfor AIDA og fridykking, arrangerer vi i O-S-L-O kurser og foredrag for å gi informasjon og opplæring innenfor sporten. Fridykking er "lite kjent i Norge, men en stor sport internasjonalt. Vi har tilgang til egne fridykker-sentere med meget gode trenings fasiliteter i beste samarbeid med AIDA godkjente instruktører. Vi avholder våre kurs i Kroatia. Et tilbud for enkeltpersoner og familier/klubber/foreninger med kombinasjonen "ferie". Alle nivåer, med  innkvartering. 


Baby og småbarns svømme klubben -"Neptun - barn".   

Baby og småbarns svømming er en vannaktivitet hvor
foreldrene er aktivt med for å gjøre barnet trygg over og 
under vann. Samtidig er alt på barnas premisser og nivå. En autorisert instruktør står ansvarlig for oppfølging av en 
progresjon som følger barnas alder og modenhet.
Hvorfor gjør vi det?
Det er gøy! Barn og foreldre gjør noe i fellesskap, med trygge omgivelser og i varmt vann. Fortrolighet med vann forebygger drukningsulykker. Det er en avstressende, frigjørende, stimulerende
og ikke minst en sosial aktivitet.
Hva er målet?
Barna skal lære å bruke vannet, f.eks. hvis barnet blir slitent når han/hun har "svømt" lenge, kan de legge seg på ryggen å flyte. En rød tråd gjennom hele kurset her hos Neptun er selvberging. Barna lærer også livredning. De vil også lære å svømme med tiden, men de bestemmer innlæringstempoet selv.

Vi i organisasjonen O-S-L-O er tilknyttet "Neptuns-Barn" som instruktører/ledere gjennom mange år. For ytterligere info/påmelding kontakt: 
 Christin Kjosmoen
 e-post: christin@neptunsbarn.no
 mobil: 934 98 774 Havfruen Vannaerobic - Nesodden.


Havfruen Vannaerobic
er en bedrift som driver vannaerobic/vanngym og forebyggende helsearbeid mange steder rundt om i Norge.
Vannaerobic-timene våre er fulle av liv og fengende musikk, samt morsomme øvelser som trener alle musklene i kroppen. Enten du er godt trent, utrent, gravid, med plager, gammel eller ung, så vil du trives på våre timer.
Velkommen til trening hos oss!

Hovedkontor er plassert på Nesodden.
Vi kan tilby: Privatmedlemskap
Havfruen Vannaerobic tilbyr et morsomt trenings alternativ for deg og dine venner. Vi leier bad mange steder i Norge. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og ytterligere informasjon i dag.
Bedriftmedlemskap
Havfruen Vannaerobic tilbyr et morsomt trenings alternativ for din bedrift.
ta kontakt med oss for en hyggelig prat og ytterligere informasjon i dag.
Fordeler ved medlemskap:
Samarbeid for å få til en aktiv arbeidsplass Treningsteder mange steder i Norge .
 
BodySmart d-o-o.

Som innehavere av det Kroatiske selskapet BodySmart.d.o.o. kan vi i organisasjonen O-S-L-O tilby mange ulike aktiviteter og muligheter, herunder bl.a. treningsleire for alle vannaktiviteter. Vi har stor kontaktflate og mange muligheter for at du som enkeltperson, og eller din klubb/forening skal få et stort utbytte av din/deres kombinasjon av nytte og ferie. Vi kan nevne ulike dykke kurser/seilbåt kurs, leie av båter m. skippere, / U-båt kurs, leie av biler og hus, leiligheter/hoteller. Videre har vi stor kontaktflate for treningsleire med gode fasiliteter innenfor svømming og vannpolo.

Kombiner dit oppehold i Kroatia for bruk av vårt nettverk med tannlege tjeneste til mindere enn halv-pris, sammenlignet med tilsvarende arbeider i Norge.


Forsikringsselskap for maritime tjenester.

Vi har gjort jobben for deg i jungelen av tilbud om forsikringer for lystbåter, inneholdende all "små skriften". Vi i organisasjonen O-S-L-O har mange årlig erfaring med disse forsikringene, og har etablert en mulighet for gratis elektronisk forespørsel med pris og vilkår. Dette basert på deg som skipper/eier av båt, og din erfaring med "båt livet". Send oss en e-mail, og vi formidler kontakt, for pristilbud du kan sammenligne med dine nåværende "båt-forsikringer". Best i test av bl.a. Aftenposten i 2008.

Send e- mail til: lystbåtforsikring@o-s-l-o.no

 

Ronny Arnesen:

Rednings-dykker / røykdykker / instruktør/ foredrag.
Vi anbefaler på det sterkeste denne boka. Ny bok om redningsdykking, elve redning og overflateredning.

Forfatteren Ronny Arnesen (mange årlig aktiv redningsdykker ved Oslo Brann og Redningsetat) har her skrevet en flott bok om redningsdykking. Boka inneholder masse nyttig stoff for alle med interesse om redning i vann. Her er mange interessante fag temaer, slik som elve redning, overflateredning, søk, sokning, risiko vurderinger, mentale påkjenninger, økonomi, etc.Spesifikk om bl.a Rocknes ulykken. Elve redningskapittelet er skrevet av Lars Fossum. Boka kan bestilles direkte av Ronny Arnesen, tlf. 95849906, eller på e-mail: ntdronny@online.no Pris Kr. 280,- Ronny Arnesen er en av våre faste instruktører/foredragsholdere.

Kontaktes også via e-mail:

redningsdykking@o-s-l-o.no  


Poseidon Technologies:


Verdens eneste automatiske databaserte overvåkningssystem for svømmeanlegg
Garantert 80 % deteksjon innenfor 10 sekunder – noe kun Poseidons overvåkningssystem kan tilby.
Mer enn 10 års teknologisk bakgrunn gjør Poseidon til en utprøvd teknologi
Kan vise til en verdensomspennende referanse på ca. 150 anlegg
Det er dokumentert at Poseidon har reddet flere (+11) liv med sitt system.

Når det gjelder sikkerheten til de badende og livvaktenes trygghet er det ingen system i dag som klarer å tilby tilnærmelsesvis samme sikkerhet og trygghet som Poseidon. Vi stiller oss tilgjenglig for sammenligning med et hvert annet system og tillater oss å påstå at vi vil kunne tilby en overvåkning som ingen andre klarer og matche.

Arild Svenson
 Poseidon Scandinavia
 asvenson@poseidon-tech.com
 Tel + ...
 Mob. + ...
 www.poseidon-tech.com 
  
 ---------
  
Tester som er foretatt (Jeff Ellis & Associates Lifeguard Vigilance Study) viser at kun 16 % av drukningsulykker blir oppdaget i løpet av de første 10 sekundene. Med Poseidon kan dette økes til 80 %. En femdobling av sikkerheten som kun etterlater 20 % av ulykkene hvor livvaktene kan ha særlig fokus. Sammen med Poseidon kan livvaktene fokusere særlig på hvor sannsyneligheten for de resterende 20 % av ulykkene kan inntreffe slik at også dette kan reduseres.
  
Poseidon Scandinavia, en avdeling av det Franske selskapet MG International (Poseidon), med kontorer i Paris og La Ciotat (Frankrike) – Atlanta (USA) – Barcelona (Spania) – i tillegg til sin ”watertreatment division” beliggende i Sveits. Selskapet har også et distribusjons nettverk i; Nederland, Storbritannia, Tyskland, Japan og Australia.
  
 Vi I organisasjonen O-S-L-O har blitt inngående informert om dette systemet til "Poseidon". Vi formidler og tilpasser oss via våre foredrag og kursvirksomhet med glede for selskapets uomtvistelige interessante produkter og systemer.
   

Yrkesdykking - utdannelse.

Med grunnlag i tidligere etablering/eierskap, kan O-S-L-O informere om alle typer yrkesdykke utdannelse nasjonalt og internasjonalt. Sertifikater og arbeidsmuligheter.

Herunder bl.a redningsdykker utdannelse - for bl.a. brann og rednings etater i Norge.

Se http://www.nyd.org

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

yrkesdykking@o-s-l-o.no

 

Pioner dykke saken:

Følg "Pioner-dykkesaken" her via link til Norsjødykker Alliansen (NSDAS) web sider vedr. pågående rettssaker mot den norske stat. Se web sider, og følg saken.


For ytterligere informasjon/dokumentasjon send e-mail til:

 dykkesaken@o-s-l-o.no

 


Arctic Spas Massasjebad ( Polar Bad - Norge)
  
 Gi kroppen den pleie den fortjener, i fred og ro hjemme hos deg selv eller på hytta. Varme og massasje er begge kjent for å myke opp muskler og øke blodsirkulasjonen. I Arctic Spas sine massasjebad får kroppen den varme og virkningsfulle pleien og massasjen den fortjener! 

Hvorfor velge oss?

 Polar Bad as,  tilbyr produkter med meget høy kvalitet, design, den siste teknologien og massasje effekt. Det er mulig for oss å tilby konkurransedyktige priser på utendørs massasjebad som holder meget høy kvalitet .

 Polar Bas as importerer dessuten direkte fra fabrikk, noe som gjør at du som kunde slipper fordyrende mellomledd, og vi er et helt nettverk av forhandlere og er kjent for gode garantier, service og kvalitetsprodukter. Du gjør og en trygg og god handel fra et stabilt firma med mer enn 10 års erfaring.
 Valget bør være enkelt og greit fordi Plar Bas as er spesialister på utendørs boblebad, massasjebad og selger produkter som er laget for å stå i et nordisk klima!!

 massasjebad som holder meget høy kvalitet .


---------------------------------------------------------------------------- 

  
 
Vi arbeider med ytterligere samarbeidspartnere som vil bli presentert her i nærmeste framtid.

 For dine spørsmål, kontakt oss på:  

 spoersmaal_svar@o-s-l-o.no