RegelverkForside | Skriv ut

<script type="text/javascript" src="http://adzly.com/adserve/getadzly.php?awid=2466"></script>
<noscript><a href="http://adzly.com/r/68077">Put your ad here for free! - adzly.com</a></noscript>

 

Skoleeiere skal ha klare krav og rettningslinjer for skolens svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker og andre uheldige episoder blir så liten som mulig. Dette nye rundskrivet erstatter Kunnskapsdepartementets rundskriv F – 30/92 (ikke gjeldene) og bygger videre på kravene og rettningslinjene som fremkommer i dette.

 
Legg forøvrig også merke til nye forskrifter / lover vedr. svømmebasseng og badeland som fra januar 09 er etablert under Norsk Standard, via EU. 

Nytt fra våren 2009 er også, Norsk Standard for drift og sikkerhet i badeanlegg-badebasseng. Det tillates ikke at vi legger ut det totale regelverk/Standarder, men det er lenket til dokumentene for bestilling lenger ned, denne siden.

Informasjon og retningslinjer, Norge:
Drukningsstatistikk
Supplement til lærermateriell
Forskrifter for badeanlegg 
Skolesvømming: Rundskriv F-30/92 (utgått) og erstattet av Udir 1-2008

Regler for livrednings konkuranser.


OBS! Nye sikkerhetskrav  fra januar 09,  vedr. drift av svømmebasseng (Del 2).

Nye sikkerhetskrav vedr. design for svømmebasseng (Del1). Dette er en ny Norsk Standard nr.: NS-EN 15288-2:2008 gjeldene fra januar 2009. Bestilles via Standard Online AS. www.standard.no

International Life Saving Federation of Europa, Eurpean Basic Guidanse for Safety in Swimming pools
 

 Det norske Utdanningsdirektorat.

                                                            

Rundskriv UDir – 1 – 2008

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dato: 24.04.2008
 
 
Dette rundskrivet omhandler ………   Se lenke direkte til rundskrivet:
 
 
  • Lærerlov  
  • Forskrift om basseng/bad
 
 Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det er nå pålagt årlig kontroll- og oppfriskningskurs. En slik kontroll skal prøve å kombinere oppfriskning av svømme- og livredningsaktiviteter og utveksling av erfaringer fra undervisning, kurs, osv.
Oppfriskningen skal bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige for å sikre forsvarlig svømme- og livredningsopplæring, blant annet egnet bruk av forlenget arm, livreddende førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tilegg skal det være en praktisk øvelse som alle som skal ha tilsyn med svømmeopplæring må bestå. Den praktiske prøven skal teste den enkeltes evne til å utføre 1. hjelp og livredende hjerte og lungeredning, direkte etter en belastning oppgave med svømming - dykking (dypeste del av det bassenget du skal arbeide), og ilandføring.
 
 
Ovennevnte er bare deler av det totale ansvar som er pålagt "ansvarshavende" personell ved gjennomføring av bl.a. pålagt svømme opplæringen innenfor skoleverket.
 
I de nye regler og forskrifter er det helt klart definert ansvarsområdet for den enkelte badevakt, trener / instruktør / leder som er innvolvert med trening / instruksjon eller vakthold under vannaktiviteter.
Sikkerhets messige tilltak som nå er pålagt inneholder også krav til kunnskaper til lokale alarmplaner / beredskapsplaner rutiner og prosedyrer innenfor de lokale fasiliteter inkorporert i et  HMS-system.
 
 
For mer informasjon kontakt.
 
post@o-s-l-o.no