leie av instruktører.Forside | Skriv ut

O-S-L-O utleier instruktører innen vårt segment / formål.

Ta kontakt om behov hos deg / dere.

Våre faste instruktører er autoriserte.
Våre instruktører har lang erfaring fra tilsvarende kursvirksomhet / foredrag i mange år.
Våre instruktører arbeider med tilsvarende kursvirksomhet profesjonelt.
CV for alle instruktører.
 

Foruten at vi og våre egne faste instruktører har et stort nettverk med topp instruktører i de fleste felt for vannaktiviteter, kan vi om ønskelig framskaffe mange andre "vannaktiviteter" som emner, og Deres talsmenn, for nærmere spesifiseringer av evnt. problemstillinger.

Alle instruktører har lang erfaring innenfor sine spesial områder, og mange av disse er daglig engasjert i sin undervisning med våre ulike kundegrupper.

Ved å kontakte oss skal vi i samarbeid kunne sette sammen det kurset/foredrag som optimalt blir tilpasset dine ønsker, og vi kan tilpasse med tid og sted. Vi kan tilrettelegge der det er ønskelig, at samme instruktør gjennomfører samme kurs- innehold ovenfor kundens ulike grupper/kurs.

Der kundene besitter hele eller delvis egne kurs innehold, kan våre instruktører benyttes om innholdet er innenfor forventet kompetanse nivå for den enkelte.

Kontakt oss for ytterligere informasjon.

post@o-s-l-o.no