Hele kursForside | Skriv ut

 Bestilling av hele kurs

Ønsker du som ”bedrift, kommune, klubb eller annet” at påmelde et antall personer tilsvarende et helt kurs, eller ønsket om et ”intern kurs” i fra ”OSLO” anbefaler vi følgende framgangsmåte:
 Sjekk vår terminliste/kurstilbud når neste kurs går eller undervisning skjer.
 
o       Vannlig fremgangsmåte - kurspåmelding: Finner du/dere et kurs/undervisning som ønsket, gjør du en  påmelding. Om selve påmeldingen – følg fremgangsmåten som beskrevet for kurset (vanligvis per E-post). Velkommen på kurs 
o       Mulig fremgangsmåte ved bestilling av hele kurs: Ta kontakt – gjerne per brev/E-post og fortell hvilket kurs og evt. justeringer dere ønsker samt hvor dere eventuelt ønsker kurset avholdt. Administrasjonen i ”O-S-L-O” tar kontakt tilbake når henvendelsen er mottatt.
o       Venteliste: Ønsker du/dere å stå på venteliste for et kurs – skriv/send E-post
o       Rabattmuligheter: Ved bindende skriftlig påmelding av minimum 4 deltakere eller flere samt etablert kundeforhold - er det mulighet for ”kvantumsrabatt” fra nr 4 og videre. Administrasjonen i ”O-S-L-O” tar kontakt tilbake hvis ønske om en rabattordning.
o       Intet kurstilbud: Finner du/dere ikke noe kurs som ønsket på terminlisten/kurstilbud - betyr det vanligvis at ”O-S-L-O” ikke kjører eller har planlagt denne type kurs/undervisning for øyeblikket. Dette kan være av praktiske årsaker eller annet.
Vi tilstreber å oppdaterer våre hjemmesider så hurtig som mulig i alles interesse.
 
Om kursinnhold, selve undervisningen eller opptakelseskrav henviser vi til kursbeskrivelsen.
 
Sjekk gjerne ”O-S-L-O”s hjemmesider før at du tar kontakt.
Kontakt oss gjerne via brev/E-post – se under ”Kontakt oss” på våre hjemmesider.
 
 
Har vi ikke hva du ønsker, eller trenger her og nå - anbefaler vi gjerne våre samarbeidspartnere eller ”seriøse konkurrenter” innen for vårt område.
Gjerne informer oss hvis du/dere har ønsker innen for ”O-S-L-O” sine kurstilbud, og i samarbeid bygger vi opp et kurs til ønsket nivå.
 
Kundeavtale: Har du/dere løpende behov for kurs – ta kontakt for kundeavtale, gjerne skriv et kort brev/E-post om faktiske forhold og vi tar kontakt tilbake.
 
 
Ta kontakt for informasjon,
om enkelt påmeldinger til det kurset du ønsker delta på:
Når det gjelder gruppe påmelding bruk:
På telefon treffer du oss:
John P. Andersen :
Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 12.00  Tlf.92 86 08 63
Steinar Flåtteng:
Onsdag, og fredag Kl. 12.00 - 17.00 Tlf. 92 22 01 31