Firmaer og bedrifterForside | Skriv ut

10 gode grunner for å tilby og gjennomføre kurs for dine ansatte via,

Kursene kan tilpasses bedriftens intern-kurser/seminarer.

 • Alle bør ha undervisning i førstehjelp.
 • "kurset personell", reduserer skader.
 • Gjør deg og bedriften "klar", før det skjer.
 • Forebygger ulykker.
 • "Mosjoner" med O-S-L-O.
 • Større forståelse for ditt HMS arbeid.
 • Gir deg en "vinn - vinn situasjon.
 • Spar framtidige kostnader.
 • Tilpass via intern kurs, seminarer, events.
 • Våre priser. 

 • Bruk oss, for oppfølging, ivaretakelse. Kontakt oss for å bli firma kunde.
   


Alle, også dine medarbeidere og ansatte har behov for våre kurser, for å øke sikkerheten under arbeidstid, og fritid.

Skap trygghet og gjennomfør en oppfriskning av de mest elementære kunnskaper eksempel, hjerte lungeredning og 1. hjelp. Kursene kan gjennomføres på din arbeidsplass.

 
Hjerte lungeredning,
Et 3 timers kurs i kun hjerte og lungeredning. Vi holder kurs for ansatte/lag og foreninger og gir dem den nødvendige kompetansen til å utføre førstehjelp når det trengs både på og utenfor arbeidsplassen.
 
Våre kurs dekker de grunnleggende kunnskaper i hjerte og lungeredning som førstehjelp.
Dette er kurset som alle bør ha.
Kurset tilfredsstiller alle krav som er gitt av offentlige myndigheter. 
Vi har lange erfaring innen hjerte og lungerednings kurs og førstehjelp, og vår kursvirksomhet er omfattende. 
Våre Instruktører er høyt utdannede personer med lang erfaring innen hjerte og lungeredning + førstehjelps undervisning.
Våre instruktører innehar alle sertifikater, som blir oppdatert en gang pr. år

Hjerte og lungeredning (HLR)3 skole timer (45min pr. time).

Instruktør holder kurset i deres lokaler, på de tidspunkter det passer best for kunden Instruktør har med alt av nødvendig utstyr.

Alle våre instruktører har godkjenning fra Norsk Førstehjelpsråd, og har lang erfaring innen førstehjelp og undervisning generelt. Max antall pr. kurs 15 deltagere.

Pris 4500,- pr. kurs. Prisen inkluderer ikke kjøregodtgjørelse/diett/evnt. overnatting for instruktør. 


 Kurset inneholder (3 t)

 • Hjerte lunge redning (praksis- teori).
 • Hjertes oppbygging og hva skjer ved ett sykdomstilfelle – teori.
 • Kjeden som redder liv.
 • Innføring i hva som kjennetegner en livløs person.
 • Øvelser på stabilt sideleie.
 • Hjerte og lungeredning – brystkompresjoner og innblåsning.
 • Øvelser på hjerte og lungeredning.
 •  Deltagerne praktiserer hele hendelse forløpet.
 • Alle deltagere skal til slutt gjennom en test under instruktørens tilsyn, som fører fram til vårt sertifikat.    

 

 

 
 

Målgruppe for kurset

Alle bedrifter og organisasjoner/lag/foreninger/enkeltpersoner. Kursmateriel

instruktør har med alt av nødvendig utstyr. 

Eksamen / sertifisering. 

Alle som fullfører kurset får tildelt kursbevis/sertifikat.

 
Vi gjennomfører gjerne hjertestarter kurs.  Forutsettning for hjertestarter kurset er at alle skal beherske basal  hjerte og lungeredning (HLR) etter gjeldene retningslinjer.(Alle bør derfor ha deltatt på et HLR-kurs godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd, eller ha utført eller øvd HLR i hendhold til retningslinjene i løpet av de seks siste måneder.

Alle skal minst en uke på forhånd ha fått tilsendt kursboka og ha lest denne grunndig før kurset.

I dette kurset vil du lære å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en effektiv og trygg måte.

Bruk av halvautomatisk hjertestarter er førstehjelp som kan gis trygt og effektivt av legfolk med adekvat opplæring.

Kurset passer for alle som skal bruke en halvautomatisk hjertestarter, inklusive førstehjelpere, politi, brannfolk, vektere og sanitetspersonell. For helsepersonell passer kurset som en basismodul.

Handlingsplan for bruk av hjertestarter:

Avgjør om hjertestarter skal kobles til (fordi pasienten er bevisstløs).

Skaffe hjelp.

Slå på hjertestarteren og fest elektrodene. Følg hjertestarterens råd og se etter tegn til liv. (Gi sjokk når hjertestarteren gir dette rådet).

Behold hjertestarteren tilkoblet til andre overtar ansvaret

Gji dine ansatte,  medlemmer, familie et hjertestarter kurs. til din hjertestarter maskin.

 

   

En hjertestarter vil i mer enn 95% av tilfellene gi korrekt anbefaling om å gi sjokk. I mer enn 98% av tilfellene vil den på korrekt grunnlag nekte å gi sjokk. Dette er en større treffsikkerhet enn det en kan vente selv av erfarent medisinsk personell

Vi har lang erfaring med bruk av mange produsenters ulike hjertestarter maskiner.

Vi kan tilby leveranser av maskiner (aktive og treningsmodeller) + ivaretagelse oppfølgings/service avtaler.

Be om ytterligere informasjon.  

 

 

 

   
For ytterligere informasjon og/eller påmelding.
post@o-s-l-o.no