Skoler og barnehagerForside | Skriv ut

Norsk myndigheter setter krav til svømmeundervisningen og sikkerhet i vann (basseng og ute), via nye lover og forskrifter.

OBS!

Norske myndigheter har også underlagt seg (nytt fra januar 09) Europeiske standarder og regelverk for aktiviteter i svømmehall og bassenger. Herunder både for teknisk utstyr og gjennomføring, og (del 2) Sikkerhetskrav til drift.

Disse nye reglene (pålegg) er gitt ut som Norsk Standard som:

NS-EN 15288-2:2008.   (Dette er del 2)

(Del 1 har med sikkerhet rundt design av svømmehaller).

Disse krav og standarder er noe av grunnlaget i alle våre kurser, og er en del av den Europeiske standard som Norge har tatt del i.

Videre følger vi rettningslinjer fra: International Life Saving Federation of Europe, som omtaler og definerer:

European Basic Guidance for Safety in Swimming pools.

Foruten direkte og spesifikke krav til den enkelte badevakt/svømmetrener/instruktør/lærer/og hjelpemannskaper/etc. er det "eier" av badeanleggets (svømmehall) - badestrand som har hovedansvar.

Disse regler er også definer for norske forhold, se:

Skolenett under forsvarlig svømme og livrednings opplæring

I praksis blir dette rektor på den skolen (barnehage) som skal gjennomføre de praktiske myndighetskrav for svømmeopplæring, og står ansvarlig for riktig og godkjent gjennomføring av denne opplæringen. Likeledes at et pålagt HMS system er utarbeidet og følges i den enkelte undervisnings timen i basseng eller svømmehall.

Foruten pålagte ferdigheter fra den enkelte badevakt - badevakt assistent, er det pålagt ferdighetskrav til den enkelte instruktør/lærer/trener, som må dokumentere ferdighetskrav. Etter endt gjennomføring av disse pålagte kurs, må den enkelte gjennomføre som minimum ytterligere "årlig test" prøve.

Denne årlige test/prøve må gjennomføres i overoppsyn av godkjente kontrolanter og attesteres. Denne årlige prøven er inkl. bl.a. hjerte lungeredning og førstehjelp. Videre at det må dokumenteres at vedkommende er i stand til å dykke ned til svømmehallen (arbeidsstedets) dypeste område.

 Våre instruktører er, dine kontrollanter og samarbeidspartnere for gjennomføring av nødvendige kurs og tilføring av de nødvendige kunnskaper. Også opp mot den enkelte eiers (kommune) HMS- system.

Vi, O-S-L-O kan hjelpe direkte mot skoler og barnehagenes krav om sikkerhet/opplæring via våre kurs.
Barnehage ansatte og lærere som har ansvar for barn under bading/svømming:


Lærerkurs/livredningskurs, 6 timer.
Målgruppe:

 • Personer/personell som kan ha opp til 15 personer/barn med i vann, Jf ” ref. rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen(eller tilsvarende) fra Utdanningsdirektoratet av 24.4.2008”.
   
 • Ansvarlig personell/besluttningstagere må gjøre seg kjent og gjennomføre nye pålegg (fra januar 09) i.h.t. Norsk Standard NS-EN 15288-1 og 2:2008

Innhold :

 • 3 timers førstehjelp/HLR (hjerte, lungeredning) med praktisk øving på 1. hjelpdukker mv.
 • 3 timers bassengtrening med livredning i vann.
   
 • Inkl. opplysninger om kjennskap til eksisterende krav vedr. stedlige utarbeidede alarmplaner, nødrutiner, etc 

Det er mulig å ta kurset fra det år du fyller 16 år, men du må være fylt 18 år for å være tilsynsansvarlig. 


Praktisk bør deltagerne før kurset kunne svømme 100 meter bryst og tilsvarende 100m rygg, samt gjerne kunne komme ned til den dypeste delen av det basseng som det skal arbeides i. 
Ta med ”praktisk tøy” for vi gjør praktiske øvelser på gulvet. Ta med litt å drikke og noe å ”bite i”.

Veiledende pris: Kr. 6.000 for opp til 8 deltakere inkl. kursmateriale og utstedelse av kompetansebevis. For flere enn 8 personer koster kr. 500 per person. I tillegg kommer evt. leie av klasserom og svømmebasseng.


Badevakt 1 kurs, 16 timer (2 dager)
Målgruppe:
 • Personer/personell som skal være ”proffe” badevakter med sikkerhetsansvar for svømmende og badende i basseng (regulert etter bl.a. ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v.” fra Helsedepartementet). 
   
 • Ansvarlig personell/besluttningstagere må gjøre seg kjent og gjennomføre nye pålegg (fra januar 09) i.h.t. Norsk Standard NS-EN 15288-1 og 2:2008.

Praktisk bør deltagerne før kurset kunne svømme 500 meter bryst. 100m rygg. Dykking (3m eller) ned til bunnen av det basseng som det skal arbeides i. Ilandføre en jevnstor person 25m. 
Dette er kurset for deg som vil bli godkjent som badevakt. 

Etter bestått kurs vil deltakerne kunne grunnleggende livredning og førstehjelp, og vil kunne ta jobb som badevakt i offentlig bad, svømmehall eller tilsvarende.


Veiledende pris: Kr. 2.750 per person, minimum 8 deltakere

eller etter avtale for firmakunder / lag / foreninger.
I tillegg kommer evt. leie av klasserom og svømmebasseng

Hjertestarter kurs

Vi gjennomfører gjerne hjertestarter kurs.  Forutsettning for hjertestarter kurset er at alle skal beherske basal  hjerte og lungeredning (HLR) etter gjeldene retningslinjer.(Alle bør derfor ha deltatt på et HLR-kurs godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd, eller ha utført eller øvd HLR i hendhold til retningslinjene i løpet av de seks siste måneder. Alle skal minst en uke på forhånd ha fått tilsendt kursboka og ha lest denne grunndig før kurset. På dette kurset vil du lære å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Bruk av halvautomatisk hjertestarter er førstehjelp som kan gis trygt og effektivt av legfolk med adekvat opplæring.

 

Våre instruktører har bred og lang erfaring med ulike typer hjertestarter maskiner fra ulike produsenter, og kan gi deg gode råd vedr. evnt. kjøp av hjertestarte maskiner på alle nivåer.

Foruten opplæring, kan vi tilby oppfølging og service vedr. ivaretagelse av den enkelte hjerte starter maskin, og ditt personell.

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

info@o-s-l-o.no