LivredningForside | Skriv ut

 

Livredning i vann med:

O-S-L-O er samarbeidene organ med de fleste nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner for ivaretagelse av den totale svømme og livredning, for enkeltpersjoner og klubber/foreninger/selskaper.

O-S-L-O har egne ulike sertifikat nivåer/kursbeviser som er tilpasset, og er minimum ekvalente med sammenlignbare på alle nivåer.

Dette også da all  vår undervisning og interne utdannelse nivåer er basert på alle sammenligningsbare organisasjoneners krav som minimum. Våre egne instruktører er bl.a som minimum også utdannet innen disse ulike organisasjonene. Videre er vår ledelse og instruktører i daglig tilsvarende heltids undervisning arbeid.

I Norge er vi bl.a. en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap og ferdighet om svømming, livredning og sikkerhet.

Vi i O-S-L-O arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum og det offentlige.
Vi i O-S-L-O følger nasjonale og internasjonale anerkjente organisasjoners sitt  minimums nivå innen de ulike utdannings systemer for våre instruktører, og har basert våre sertifikater og kursbevis som minimum adekvate på de samme nivåer.

O-S-L-O- er en organisasjon som arbeider for å fremme 
kunnskap og ferdighet om svømming, livredning og sikkerhet. 
Vi arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum og det offentlige.
Vi utdanner instruktører/ledere/trenere, og sikkerhetspersonell innenfor ulike fora.

 Våre kurs deltagere får utstedet ved beståtte prøver/tester dokumentasjon/sertifikater/ som tilfredsstiller som minimum alle myndighetskrav.

Videre gjennomfører vi kurser og foredrag innenfor alle vannaktiviteter, med sikkerhet som hovedelement. Herunder oppbygging gjennomføring av HMS systemer. Disse kursene følger som minimum krav fra den det offentlige, og tilpasses den enkelte nivå og muligheter.

Kunnskaper om 1.hjelp og Livredning gir sterk reduksjon av alvorlige skader.

 Statistisk er 80 %  av vår innsats og kunnskap vedr. "Livreddende førstehjelp"noe som vil komme kategorien, familie og venner tilgode.

Sørg for at du og dine får nødvendig kunnskap slik at vi alle kan være til nytte ved ulykker/uhell, for å redusere langtids-skader, fram til du får varslet, og du får profesjonell hjelp.

 De første sekunder og minutter er ofte avgjørende for utfallet i enhver hendelse.  

 
Livredning er å redde liv i alle situasjoner der liv er i fare. Dette i seg selv er en del av livet, og vi vet at livstruende situasjoner kan oppstå utav mange hendelser.
 
Det er umulig å kunne tenke/handle livredning om man ikke er villig til å forebygge for oss selv, og andre.
 
Forebygging er å gjøre det vi kan for å unngå at menneskeliv settes i fare.
 
Forebygging er at du selv som enkelt individ, og beslutningstager sørger for at du holder deg oppdatert teoretisk og praktisk, slik at du er istand til å yte hjelp den dagen behovet er der.
 
Forebygging
er at du selv tar initiativ ovenfor deg selv og andre, for å stå best mulig rustet til den dagen du kommer i en slik situasjon som vil kreve nødvendig minimums kompetanse av deg.
 
Din sikkerhet
er å være best mulig rustet for å møte en livstruende situasjon for deg selv eller andre, er å sørge for at du har minimum kunnskaper om hvordan du skal handle der og da, for å kunne ivareta best mulig andres liv og helse.
 
Livredning
kan være farlig i de situasjoner hvor man faktisk havner i en slik situasjon der du må handle raskt, uten at du har, og kan vurdere hvilke muligheter man har i forhold til den gitte situasjonen og egne forutsetninger.


Vi må kunne se fordelene med å kunne handle på forskudd, enn å handle på etterskudd.
Vi må forstå og kunne gjennomføre, for og unngå en utvikling av en hendelse.
 
Våre kurser er på mange ulike nivåer, vi vil kunne gi deg nødvendig kompetanse, slik at du kan være den personen som skal kunne igangsette nødvendige tiltak, tilpasset situasjonen, uten at du setter deg selv eller andre i en forverret situasjon, inntil du har fått varslet og fått hjelp av profesjonelle livreddere.
 
 Våre kuser har som minimum et nivå som tilfredstiler de krav myndigheter, og andre organisasjoner har for tilsvarende kurs.


O-S-L-O utsteder egne kompetanse sertifikater, som tilfredstiler som minimum andres nivåer, og som er kompatible med ditt HMS system om ønskelig.
 
 Det er mange områder der behovet for oss som førstehjelpere og livreddere er til stede, bl.a. også for å ha forståelse for ivaretagelse av din egen sikkerhet før en evnt. hendelse.

Dette slik at du kan ha din egen personlige alarm-plan for deg og din familie.

  • Livredning for folk flest.  
  • Livreddende førstehjelp.  
  • Livredning i vann.
  • Livredning på sjøen.
  • Livredning på is.
  • Livredning i snø.
  • Avansert livredning i vann.
  • Livredning ved uhell under dykking.
  • Livredning i svømmehall.

Livredning i hjemmet og jobben i fritiden. Alle våre instruktører har et høyt og profesjonelt nivå, med lang og god pedagogisk erfaring. Ronny Arnesen, med lang fartstid som profesjonell redningsdykker / røykydykker i Oslo Brann og Rednings etat er en av dem. Hans erfaring har han "ført i pennen" og gitt ut denne boka, som gir deg en god forståelse og lærdom om problemer ved utførelsen av dette yrket. Ronny Arnesen er videre en av de mest erfarne "Tekniske dykkere og Grotte-dykkere" i Norge. Mange av hans kurs/foredrag tilpasses våre "emne-kurser" til ditt nivå/erfaringer.

 

Ta kontakt for tilrettelegging for ditt kurs/foredrag behov:
 
e-mail: Kurs informasjon / samarbeidene tilrettelegging:  

kursinfo@o-s-l-o.no