SvømmingForside | Skriv ut

Svømming og skoleverket

Hva er svømming? Se NLS, og NSF slagord .
Om svømming og nødvendige livredningsprøver for lærere 
og ellers personell som har ansvar for barn/ungdom/vokse i svømmehaller/badeanlegg.
 
Alle skoler er pålagt og gjennomfør svømme- og livredningsopplæring.
Det er svært viktig at opplæringen er tilpasset de stedlige forholdene og elevenes ferdighetsnivå. 
Det er rektor på hver enkelt skole som er ansvarlig for sikkerheten under undervisningen, og det er laget rundskriv som skal hjelpe dem i sikkerhetsvurderingene. 

Antall barn pr. voksen, og kompetansen til de voksne som er med, er to av områdene som det er viktig å ha klare retningslinjer på.
Under finner du relevante dokumenter og annen informasjon.

Alle lærere som har barn med i vann må ta årlig livredningsprøve / livrednings / kompetanse.
Alle lærere, som jobber med svømmeundervisning, er pålagt, og må ta årlig livredningsprøve.
Dette for at disse lærere alltid skal være oppdatert og trygge på at de kan både teorien og ferdighetene rundt livredning og førstehjelp, i tilfelle en ulykke skulle inntreffe.
Herunder god kjennskap til alarmplaner etc. for det enkelte anlegg.
Videre skal lærerne ha gode kunnskaper om stedlige HMS – systemer. Link til lærekurs.

Utdanningsdirektoratets rundskriv om sikkerhet
I april 2008 kom Utdanningsdirektoratet med et nytt rundskriv om svømmeopplæringen. Det heter "Rundskriv 1-2008-Forsvarlig svømme og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen." Rundskrivet gir skoleeier klare krav og retningslinjer for skolens svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker blir så liten som mulig. Du kan laste ned rundskrivet her.

Skolekontrollører.
Våre skolekontrollører (godkjent av Norges Livredningsselskap / Norges Svømmeforbund) kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning.. Ta kontakt med oss (skolekontrollørene) i O-S-L-O for tilpassning og tilrettelegging av disse kurs og kontroller / prøver.
[Les mer] 

                                                 post@o-s-l-o.no