Ulike emne foredragForside | Skriv ut

 Vi kan tilby å tilpasse ulike emne foredrag og eller tilpasset undervisning for:

Vår erfaring og daglig tilhørlighet opp mot vannaktiviteter spenner over et stort felt med stor kompetanse, der vi kan ”skreddersy" foredrag opp mot enkelt emner og/eller generell informasjon opp mot vannaktiviteter. Vi ønsker med våre foredrag spesielt og fokusere på HMS (helse-miljø og sikkerhet), og gjennomfører gjerne alle foredrag med "oppdatering/viktighet" med HLR (hjerte og lungeredning/førstehjelp).

Vi tilbyr også skoleverket  "yrkesorientert informasjon opp mot bl.a. yrkesdykking alle kategorier, for presentasjon til "enkelt undervisnings timer og eller som "innledere" for prosjekt oppgaver etc.

     

Stikkord for emner. ( Har din bedrift - organisasjon - forening spesielle ønsker, ta kontakt.

Brann og røykdykking.
Dykker ulykker: "Hva skjer? årsaker? varsling? rutiner? prosedyrer? ansvar?
Fridykking - "dyp fridykking" (konkurranser), Undervannsjakt. (AIDA)

Forsikring: Hvor - hvem kan gi deg "økonomisk sikring"? Krav/pris? Gjennomgang av dine/deres nåværende ansvarsforhold/sammenlignbare priser. tilpasset ditt HMS-system - nivå - ønsker - behov.

Generelle vannaktiviteter, samarbeidende organisasjoner.
Hjerte Lunge redning / 1. hjelp (også, type avansert).
Hjerte -start maskin, i din nærhet, for ditt ansvar.

 
Kommunalt - rednings samarbeid.
(samarbeidende varsling, "blålys" prosedyrer/rutiner/HMS-systemer.
Krise håndtering, ved større ulykker, praktisk håndtering, forebyggende, (basert på våre instruktører med mer enn 25 års erfaring i tilsvarende situasjoner, nasjonalt/internasjonalt.)


Kurser for dine spesifikke mulige ansvarsområder.
Våre spesifikke samarbeidspartnere kan sette sammen til ditt/dine optimale ønsker/krav/nivåer.
NYHET, "Elektronisk sikkerhet/undervanns overvåkning, Internasjonal dokumenterbar økt sikkerhet/overvåkning, bassenger ).


Nyhet, Ledelse: Hvem kan utføre utarbeidede systemer/planverk under en krise-situasjon, praktisk/teoretisk = fordeling 80/20 % ved selvsyn/øvelser.
Pioner dykkere.
Sportsdykking.
Sikkerhet ombord i din Lystbåt.
Svømming - Livredning.
Redningssystemer.Varsling - systemer/rutiner og prosedyrer for ditt HMS system
Rettssystemer/ivaretagelse av pålagt lovverk. Våre samarbeidspartnere i juridisk avdeling, med bred erfaring/rettspraksis. Kurs/fordrag alle nivåer. herunder sertifikat nivåer og ulike nivåer mellom bl.a. sertifikat krav/undervisning innen store deler av "vannaktiviteter", spesielt innefor medlemslandene i EU. (Obs! - "fri flyt av arbeidskraft").
Redning, "fastklemt" - Utstyr - prosedyrer - rutiner - øvelser.
Yrkesdykking alle sertifikat klasser, og dykkeledelse. (In - Off shore)
Annet? Ta kontakt og vi vil alltid gjøre vårt beste for å hjelpe/tilfredstille dine ønsker/behov.

Kontakt

steinar@o-s-l-o.no for ytterligere informasjon og tilpassning.

Se også våre, nære samarbeispartnere, der vi kan tilby meget god detalj informasjon, og la følgene bilder sette deg i situasjon/dine undringer/loverk, der vi har bred erfaring og kan gi deg service og informasjon opp mot bl.a sikkerhet, rutiner og prosedyrer, der vi kan finne løsninger til ditt totale HMS- system.

Selvfølgelig har vi stor "teknisk kunnskap" i våre ulike arbeidsområder, men vi ønsker ikke å ta umiddelbare detaljerte "påstander" her, men vi blir gjerne med og analyserer dine behov med bakgrunn i stedlig/geografisk tilhørlighet og derpå utstyrs-krav/behov, opp mot vår erfaring og dine HMS- analyser. (sikkerhets analyser/behov/

Informasjon om Pionerdykkersaken i Norge.


 
Vi tilbyr mange typer kurser vedr. livreddende 1-hjelp og vannaktivitets kurs., på alle nivåer.  


   Via våre samarbeidspartnere, har vi mengder av spesial kurs for vannaktiviteter.  


 
Vi kan tilby mange ulike gjøremål via våre samarbeidspartnere i Kroatia, for din ferie, treningsleire, kurser, etc.  Forsikringer for lystbåt flåten. "Aftenposten - best i test".


   
Fridykker kurs, med Yoga - meditasjon og pusteteknikk. 


Hjerte starter kurs. 


   Redningsdykkeren Ronny Arnesen - 

Alle våre instruktører har et høyt og profesjonelt nivå, med lang og god pedagogisk erfaring. Ronny Arnesen, med lang fartstid som profesjonell redningsdykker/røykydykker i Oslo Brann og Rednings etat er en av dem. Hans erfaring har han "ført i pennen" og gitt ut denne boka, som gir deg en god forståelse og lærdom om problemer ved utførelsen av dette yrket. Ronny er videre en av de mest erfarne "Tekniske dykkere og Grotte-dykkere" i Norge. Hans kurs/foredrag tilpasses våre "emne-kurser". 
 

  Våre instruktører/foredragsholdere har lang erfaring innenfor alle kategorier dykking, og har utarbeidet informasjon og foredrag til de fleste dykke-miljøer.  

 

post@o-s-l-o.no

"Vi setter sammen et vannaktivitets - foredrag, basert på dine ønsker og fakta, og vår erfaring".