Historikk O-S-L-OForside | Skriv ut

Hvorfor etablering av O-S-L-O


Hovedgrunn,
med bakgrunn i lang erfaring inne alle "vannaktiviteter" og tilhørlighet til mange ledene organisasjoner/selskaper/foreninger og klubber, og med bred erfaring innefor ledelse og instruktørvirksomhet, alle nivåer, ønsket vi å sammenfatte muligheter og for å kunne tilby våre tidligere og nye kunder en bred opplysnings organisasjon.

Videre at p.g.a. nytt regelverk/loverk med seneste tilførsel av januar 2009 nå definerer et helt klart ansvarsforhold vedr. alle aktiviteter i  svømmehaller og badeanlegg, badeplasser.

Dette spesiellt for lærere, barehage personell, badevakter, trenere og ledere i klubber som bedriver vannaktiviteter.

Det er spesifisert helt klare kunnskaps krav med hensyn til bl.a. hjerte & Lungeredning - 1- hjelp - generell sikkerhet og kompetanse for den enkelte som leder eller har delansvar under disse aktivitetene.

Nye krav er av teoretisk og praktisk karakter.

Vi ville ha en organisasjon som ikke er basert på økonomiske vilkår, men som skal ivareta og tilby den enkelte som henvender seg, informasjon og tilpassende muligheter, som skal baseres på HMS (Helse-Miljø og Sikkerhet).


 Videre for å informere og dokumentere viktigheten av:  "Utdannelse - Adgang og Advarsel - Overvåkning - og Redning".

 

 

Disse parametere er bl.a. organisasjonen O-S-L-O sine "sikkerhetsringer", og alle 4 ringene inneholder grunnlaget for forståelse og videreutvikling av organisasjonens daglige drift og gjøremål. Sikkerhetsringene symboliserer vår policy ovenfor eksisterende, og nye kunder. Vi ønsker å tilby vår erfaring og tilhørlighet for ytterligere forståelse og økt sikkerhet for alle som ønsker "vanntilhørlighet" på alle plan.


Personene som har etablert organisasjonen O-S-L-O har alle mer enn 25 år med erfaring med mange typer vannaktiviteter fra yrke/jobbsituasjoner, og undervisnings ledelse.

Ledelsen i organisasjonen O-S-L-O er fortsatt pr. d.d. daglig engasjert i relevante "vannaktiviteter" og er av den formening at vi virkelig har noe å tilby markedet på mange nivåer. Vår målsetning er bl.a. å utvide vårt allerede etablerte nettverk innen naturlige fag områder, men også å tilknytte, etablere nye kontakter som naturlig hører innenfor all vannaktivitet. Dette med hovedinteresse for økt sikkerhet og ivaretakelse av gleden ved å være trygg med elementet vann.

Likeledes ser vi stor fordeler med kompetanse overførsel mellom de ulike vannaktivitetene.

Vårt neste interne engasjement vil bli og arbeide aktivt med ungdomm med interesse for hva vi i dag står for, for videreutvikling både av organisasjonen og av det totale enagsjement. På dette grunnlag søker vi kontakt med ungdom for framtidig samarbeid om nye arbeidsplasser med "sikkerhet for vannaktiviteter" som hovedmål.

For ytterligere informasjon, kontakt:

info@o-s-l-o.no