Om ossForside | Skriv ut

Organisasjon for Svømme og Livrednings Opplæring.
  Organisasjonen for Sikkerhet, Livredning og Opplæring (forkortet til ”O-S-L-O”) er:

  • En kursorganisasjon for ”alle” vannaktiviteter.
  • En bidragsyter til ivaretakelse av ditt HMS system og sikkerhet generelt.
  • En service organisasjon for våre firmakunder, eksempelvis innen drifting av basseng, svømmehaller.
  • Utdannelse av badevakter. Periodevise tester.

En nødvendig kursorganisasjon for skole lærere og barnehagepersonell. Vi gjennomfører kurser for svømmetrenere/lagledere/personnell som skal ivareta sikkerhet via badevakter etc. i svømmehaller og svømmeanlegg - badeplasser.
Sikkerhet og HMS-systemer.

Organisasjonens målsetning.

Å kunne gi undervisning fram til ”alle” nødvendige kursbeviser, sertifikater og kunnskapsnivåer, slik at man kan videreutvikle enn sunn og sikker vann tilhørlighet – hvor generell etterspørsel og myndighetskrav er ivaretatt.
Organisasjonen ønsker å være en samarbeidende aktør i det total eksisterende vannmiljø i Norge.

”OSLO”s tilknytning og samarbeidsrelasjoner.
Organisasjonen ”OSLO” er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot nasjonale og internasjonale organisasjoner, foreninger og lag. Dette innen organisasjonens virkeområde og hvor dette praktisk kan la seg gjøre.
 ”O-S-L-O” følger og tilpasser seg nasjonale myndigheters lover og regelverk.

Samarbeider med bl.a.:

Norsk Folkehjelp er en av Norges største leverandør av førstehjelpsutstyr, undervisning og hjertestartere til næringslivet.

Vi har i en årrekke samarbeidet med Laerdal Medical på levering av hjertestartere og opplæringsmateriell. Høy kvalitet og kompetanse, samt ledende på forskning og utvikling gjorde Laerdal til en naturlig leverandør til Norsk Folkehjelp.


Kurs og undervisning.
 Organisasjonen ”O-S-L-O” kan i prinsippet tilby kurs og undervisning i hele intervallet fra ”babysvømming til yrkesdykkerutdannelsen med omkringliggende kurs - i og på vann”. Dette via egne, eller tilknyttede instruktører/samarbeidspartnere.

Om våre kurs:
Organisasjon O-S-L-O er en ung kursorganisasjon fra 2008, basert på lang erfaring fra den enkelte i det totale miljø. Dette via tidligere gjennomførte egne kurs, og via informasjon og tilrettelegging via våre samarbeidspartnere.

Imidlertid må organisasjonen O-S-L-O konsentrerer sitt ”faste” tilbud av kurs til der hvor behovet for kurs generelt er, eller hvor ting praktisk kan utføres.

Organisasjonen ”O-S-L-O” aktuelle kurs fremgår av vår kursoversikt. 
 

Grundere av  O-S-L-O
  
 John P. Andersen          Steinar Flåtteng
 

 john@o-s-l-o.no              steinar@o-s-l-o.no

  • Hovedinstruktører og kursholder for  Svømme/Livredningsklubber.
  • Instruktør i Neptuns Barn SK. 
  • Hovedinstruktører i første hjelp i Norges Svømmeforbund (NSF) og kursholder i AIK (Akershus Idrettskrets)
  • Instruktører, for alle dykke aktiviteter inkl. yrkesdykking, for emnekurs / foredrag.

     

 Kontakt oss på:

post@o-s-l-o.no

www.dykkesiden.com/topsites/in.php