Kontakt infoForside | Skriv ut

“Din kursorganisasjon"

Kontakt:
Bedrifts- og organisasjonstilpassede kurs, foredrag, events mv. etter avtale.
Velkommen på kurs


 John P. Andersen -
født 1953.
Daglig leder.

Hovedinstruktør og kursholder. Instruktør i Neptuns Barn SK. 
Hovedinstruktør i første hjelp i Norges Svømmeforbund (NSF) og kursholder i AIK (Akershus Idrettskrets.
 

Utdrag fra ”CV” for: John Philip Andersen, født 1953.
 
Norges Livredningsselskaps  instruktør fra 1990 : 2006”Hedret med diplom for lang og tro tjeneste. Pr. 2012 fortsatt detaker i mange  Fagutvalg for Sikkerhet, Bassenganlegg og Livreddere.

 • Fra 2006 og fortsatt: Leder av ulike fagutvalget.
 • Kurs BV1 og BV2 BV-instruktør, Livredning 1 og 2. Svømming 1 og 2. Hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap.
 • Hovedinstruktør i Norges Svømmeforbund:
 • Hovedinstruktør i førstehjelp.
 • Svømmeutdannelse innen Barnas svømmeskole.
 • Instruktør barnesvømming 1 + 2.
 • Instruktør babysvømming, NLS
 • Hovedinstruktør: Norsk Grunnkurs i førstehjelp
 • Leietakergruppen "Sunnaas svømmingen":
  2000 – og fortsatt: Leder.
 • Trener/resursperson i ulike Svømme og Livredningsklubber.
    Instruktør.
  (Tidligere styremedlem og leder).
 • Nesodden Idrettsråd:,tidligere nestleder/styremedlem.
 • Kundereferanser:
 • Nesodden kommune: Avholder kurs i Livredning/Lærerkurs og førstehjelpskurs.
 • Oslo Kommune, avholder kurs i Livredning/Lærerkurs/førstehjelpskurs.
 • Oslo Kommune v/barnas sommerskole. Hovedinstruktør for alle oppdateringer og sertifiseringer.
 • Akershus Idrettskrets: Avholder kurs i Livredning/Lærerkurs og førstehjelpskurs.
 • Neptun Svømmeklubb Instruktør i baby og barnesvømming.
 • Havfruen Vannaerobic Instruktør.
 • Generelt. Et stort antall enkeltarrangementer .
 • Hovedinstruktør og kursholder via Norges Livredningsselskap ut til mange svømme/livredningsklubber skoler og barnehager  Instruktør i Neptuns Barn SK.
 • Hovedinstruktør i første hjelp i Norges Svømmeforbund (NSF) og kursholder i AIK (Akershus Idrettskrets)

 

Steinar Flåtteng - født 1951.
Styrets leder
 

Utrag fra ”CV” for Steinar Flåtteng, født 1951.

 • Styreleder i organisasjonen O-S-L-O. 
 • Dykking:Sportsdyking fra1966 - og fortsatt: Sportsdykking.
 • 1970-71 : Utdannet militær ”mine-dykker”-dykkeleder.Trykkammer opperatør.
 • 1973-83 Selvstendig næringsdrivende / yrkesdykker.  
 • 1983-86: Dagligleder, undervann entreprenørselskapet Sjøprosjekt as.
 • 1986-88: Anleggsleder / prosjektleder / yrkesdykking, utleid til ulike nasjonale og internasjonale å dykke/entreprenør/selskaper.
 • 1988-90: Grunder/etablering av  (NYD), Norsk Yrkesdykkerskole as,  
 • 1990-98: Etter Statsstøtte, oppstart Norsk Yrkesdykkerskole a s. Aksjonær / Teknisk leder / fagansvarlig / instruktør / styremedlem / aksjonær.
 • 1998 – 2002: Norsk Yrkesdykkerskole as, og Teknisk Management as. Daglig leder /fagansvarlig / instruktør / styreformann / aksjonær.
 • Norsk Yrkesdykkerskole as: 1990 – 2002: Instruktør / fagansvarlig for dykkesertifikater kl. 1- 4 -S og R, Yrkesdykker leder kurs, Off/ in shore.
 • Ulike sikkerhets kurs (HMS – kurs), tekniske sikkerhets kurs, dykke medisinske kurs.Hyperbar oksygen behandling (HBO), teknisk.
  Trykkammer operatør. Trykkammer behandling.
 • 1995-  fortsatt:  Foredragholder. 
 • Kurs BV1 og BV2 BV-instruktør, Livredning 1 og 2. Svømming 1, HLR instruktør i regi av Norges Svømmeforbund..
 • Norges Livredningsselskap:  
  1990 – 2008 Kurs: Livredning 1 og 2, Badevakt 1 og 2, Svømming 1 og 2. 
 • Instruktør, hjerte lungeredning. Norsk Førstehjelpsråd: 1.hjelps - kurs.
 • 1994 Kurs: Norsk Grunnkurs i førstehjelp. avansert 1.hjelps kurs dykkemedisin.
 • 1990 - 2008 ”Brukergruppa” – svømmehaller Sunnås sykehus: Leder/styemedlem/badevakt.
 • 1989 - 2004  Nesodden Livredningsklubb / Sjøstjerna Svømme & Livredningsklubb:  Styremedlem / instruktør / trener/ leder/badevakt.

Kundereferanser:

 •  Gis på forespørsel.

Blant våre faste instruktører/forelesere skal nevnes: 


Christen Krosshøl foreløpig CV - følger.

 • Ansatt Oslo Politi
 • Mer enn 25 års relevant erfaring. Mange årlig leder i Nesodden Brannvesen.
  Røykdykker - rednings dykker.
 • Stor erfaring innenfor områdene: 1.hjelp og hjerte lunge- redning,
 • Kurs leder: Baby svømming-svømme opplæring forbarn og voksne.
 • Kursleder småbarnssvømming, svømmeopplæring, livredning og førstehjelp.
 • Stifter av Nesodden Livredningsklubb, (1988)  (Nå Sjøstjerna).
 • Hoved-instruktør innenfor, barnesvømming livrednings-
  opplæring.
 • Ulike verv og styremedlem i ulike nasjonale tilsvarende organisasjoner.

Ronny Arnesen: foreløpig CV - følger.

 • Ansatt Oslo Brann og Redningsetat.
 • (Redningsdykker/røykdykker). Mer enn 25 års 
  erfaring i Oslo Brann og Rednings etat. Stor erfaring innenfor områdene: Grottedykking - teknisk dykking.
 • Trykkammer operatør (behandlinger). HBO-behandling.

Arild Thorseth: foreløpig CV- følger.

 • Ansatt Norsk Luft Ambulanse. (Redningsmann / navigatør. Mer enn 25 års erfaring. Stor erfaring med tilsvarende og relevant kursvirksomhet, alle nivåer.
 • Stor erfaring som yrkesdykker, trykkammeoperatør.(behandlinger) kursleder og instruktør. Tilfredstiller alle 1. hjelps nivåer, hjerte lungeredning, hjerte startere.

Kristijan Curavic :  foreløpig CV følger.

 • Eget Kroatisk aksjeselskap, Yrkesdykker /profesjonell Dyp-fridykker, mer enn 17 års erfaring, innenfor kategorien:
 • Yrkesdykking
 • Fridykking, sertifikat utsteder for organisasjonen AIDA.
 • Hovedinstruktør/Instruktør / kursleder for fridykking, alle kategorier.
 • Daglig leder/ hovedkurs leder i ulike dykke-sentere.
 • Norske rekorder i dyp-fridykking.
 • Verdensrekorder i dyp fridykking.
 • Kurs holder i Yoga - meditasjon og pusteteknikk.

Tomas Grindevoll : foreløpig CV følger.

 • Medisin student (Hyperbar medisin). (Dyp  fridykker). Mer enn 10 års erfaring.
 • Hovedinstruktør i generell dykke medisin - fridykking.
 • Hovedinstruktør innen bl.a. 1.hjelp og hypertermilogi.
 • Hovedinstruktør innen Yoga og meditasjon for fridykkere.
 • Hovedinstrukrør om pusteteknikker for idretts utøvere generellt,og fridykkere spesiellt.
 • Hovedinstruktør, om mental trening for fridykkere spesiellt, og idrettsutøvere generellt.
 • Hovedinstruktør, om kosthold for idrettsutøvere.
 • Norske rekorder i dyp fridykking.
 • Nordisk rekord i dyp fridykking.
 • Kurs leder/ hovedinstruktør våre fridykkerkurs i Kroatia.
 • Medisinsk rådgiver.

  

For ytteligere informasjon ta kontakt.

post@o-s-l-o.no